Programe educationale

Cu ocazia apropierii Sfintelor Sărbători de PaÈ™te, la Muzeul Istoriei, Culturii È™i Spiritualității CreÈ™tine de la Dunărea de Jos din GalaÈ›i s-a desfășurat atelierul de încondeiat ouă. Au participat copii din Parohia SfinÈ›ii Trei Ierarhi È™i Parohia SfinÈ›ii Martiri Brâncoveni. AceÈ™tia au valorificat practic informaÈ›iile oferite cu atâta generozitate de dna etnolog AniÈ™oara Ștefănucă.